Category Archives: Doping

20150422_180753

Avsporet dopingjakt

Nå er meldingen om at suspensjonen av Therese Johaug er forlenget med 2 måneder kommet; Johaugs suspensjon forlenges. I lys av sakens gang så langt, og ventestillingen den ligger i er det sikkert korrekt jfr dopingreglementet, men la oss ta et skritt tilbake…….

  • Therese Johaug har brukt en leppekrem som inneholder forbudte stoffer, dette er en konklusjon som også dopingjegerne har tatt.
  • Mengden hun har fått i blodet ville etter alle solemerker ikke kunne ha noen prestasjonsfremmende effekt.
  • Stoffet er lett å oppdage i dopingkontroll.
  • Det finnes mange stoffer som er vanskeligere å oppdage og som har en bedre effekt på en utøver i en kondisjonsidrett.

Alt som er kommet så langt tyder på at Johaug har vært meget uheldig. Hun har gjort noe dumt, men hun er ikke akkurat kriminell.

Jobben til anitdopingbyrået er å hindre at det foregår bruk av prestasjonsfremmende midler som fører til at utøvere presterer bedre enn andre og bedre enn de selv ville ha gjort på ærlig vis. Jobben til dopingbyrået er å ta de utøverne og støtteapparatene som har urent mel i posen, ikke utøvere som har uflaks.

Hva nå om Therese Johaug får en dom på 14 mnd utestengelse. For uaktsomhet?

La oss dra en sammenligning: Erik Tysse fikk en dom på 24 mnd. I det tilfellet ble det konkludert med at han bevisst hadde brukt prestasjonsfremmende stoff. (så kan også denne saken diskuteres, den blir brukt her kun for å sammenligne tidsperioder for utestengelse)

Skal en utøver dopingjegerne mener har vært uaktsom og fått i seg et stoff som ikke har virket prestasjonsfremmende på henne, få en dom på 14 mnd, når en utøver som dopingjegerne mener har tatt et prestasjonsfremmende stoff bevisst, har fått 24 mnd. Dette skurrer for meg, da tenker jeg at toppidrett ikke er verdt risikoen.

Det er på tide at vi får et dopingregelverk som skiller mellom dopere og de som får i seg et stoff uforvarende. Det vi ser når noen blir tatt for doping er at de mister all form for rettssikkerhet. I idretten, når det kommer til doping, kommer ALDRI tvil den tiltalte til gode; det er et dårlig kort for rettssikkerheten.

I Therese Johaug saken, virker det til å være enighet de faktiske forhold, men Therese blir trolig likevel dømt – Her må det gjøres noe med regelverket, man kan ikke dømme til utestengelse på et slikt grunnlag. Jeg ønsker Therese lykke til med kampen

I Erik Tysse saken, har det såvidt jeg kan forstå aldri vært enighet om de faktiske forhold. Erik Tysse har sonet dommen og kommet tilbake og deretter lagt opp, men kjemper videre for frikjennelse. I denne saken er det fremmet tvil, men den er blitt avvist uten å bli undersøkt (dette er ikke bra, her kunne tvilen som er kommet fra Tysse og teamet rundt ham lett blitt undersøkt)

Se også min blogpost om doping blant russiske utøvere http://bli-best.coach-jarle.no/dopingtatte-russiske-utovere-ma-frikjennes/

Dette er et tema som jeg har mye på hjertet om, så det stor mulighet for at her kommer mer senere.

IMG_5963

Dopingtatte russiske utøvere må frikjennes

Russland har nå i lengre tid blitt utpekt som et land med kanskje det mest omfattende statlige dopingprogrammet i nyere tid. McLarenrapporten har langt på vei bekreftet det mange har mistenkt, men Russland benekter selvsagt alt.

IMG_5963

  • Hvis det er slik at Russland har hatt et statlig dopingprogram, bør man kanskje vurdere å frikjenne utøverne som har vært dopet og i stedet dømme landet. Det er meget mulig at utøverne enten ikke har vært klar over at de har fått doping i kroppen, eller at de har blitt presset til å dope seg på en utilbørlig måte, slik at de ikke selv har sett at de har hatt noe valg.
  • I så tilfelle er utøverne de største ofrene her. Ja, de bør miste medaljene sine, men utestengelse og øvrig straff burde de kanskje ikke utsettes for. De som bør straffes for dette er de som har satt på toppene og organisert dette. I den grad det kan påvises at enkelte utøvere bevisst har deltatt i dopingprogrammet, uten å være under utilbørlig press, må de selvsagt straffes på lik linje med andre.