IMG_5963

Dopingtatte russiske utøvere må frikjennes

Russland har nå i lengre tid blitt utpekt som et land med kanskje det mest omfattende statlige dopingprogrammet i nyere tid. McLarenrapporten har langt på vei bekreftet det mange har mistenkt, men Russland benekter selvsagt alt.

IMG_5963

  • Hvis det er slik at Russland har hatt et statlig dopingprogram, bør man kanskje vurdere å frikjenne utøverne som har vært dopet og i stedet dømme landet. Det er meget mulig at utøverne enten ikke har vært klar over at de har fått doping i kroppen, eller at de har blitt presset til å dope seg på en utilbørlig måte, slik at de ikke selv har sett at de har hatt noe valg.
  • I så tilfelle er utøverne de største ofrene her. Ja, de bør miste medaljene sine, men utestengelse og øvrig straff burde de kanskje ikke utsettes for. De som bør straffes for dette er de som har satt på toppene og organisert dette. I den grad det kan påvises at enkelte utøvere bevisst har deltatt i dopingprogrammet, uten å være under utilbørlig press, må de selvsagt straffes på lik linje med andre.