IMG_3553

Følelser er en vane

Kunsten er å snu vanen når du har dårlige følelser

Når vi får en god følelse, eller når vi får en dårlig følelse, er begge deler noe som skyldes tidligere opplevelser. Disse tidlige opplevelsene har resultert i noe du likte eller noe du ikke likte, og skapt en god eller dårlig følelse.

Etterhvert har vi bare ved å tenke på det som har skjedd, kunnet få tilbake den gode eller dårlige følelsen, det er blitt skapt en vane.

IMG_5099Bare ved å se på et bilde, kan du få tilbake en god følelse.

I noen tilfeller er det en vane som er god å ha, enten den skaper gode eller dårlige følelser, i andre tilfeller er det en vane som ikke er god å ha, da den kan skape dårlige følelser i fht ting vi ønsker/bør/vil gjøre, men som vi unnlater å gjøre på grunn av den dårlige følelsen det skaper å tenke på at man skal gjøre det.

Kunsten er å avdekke hva som skaper de dårlige følelsene, og finne en måte å snu vanen slik at du ikke lenger får en dårlig følelse når du tenker på enkelte ting, eller gjør enkelte ting.

Når du har funnet ut av hvilke situasjoner, tanker, bilder mm som skaper dårlige følelser, kan du begynne å endre vanen knyttet til disse. I mange tilfeller vil du kunne gjøre dette på egenhånd, se slik etablerer du en ny vane. I andre tilfeller kan det være riktig å få hjelp til å endre vanen/handlingsmønsteret, se snu tankene til et mer positivt mindset.

Uansett kan mye gjøres i fht å skape bedre følelser, gjennom endring av vaner.