IMG_5072

Hva er egentlig stress?

 • Hva er egentlig stress?
  • Stress er først og fremst en kroppslig reaksjon som setter oss i alarmberedskap.
  • Denne alarmberedskapen er en nødvendig nedarvet respons gjennom menneskets evolusjon, som ofte refereres til som kjemp og flykt. Den var nødvendig for overlevelsen for urmennesket, og er fremdeles nødvendig om enn ikke i like sterk grad som f.eks i steinalderen.
   • I dag kan den eksempelvis være nødvendig dersom du krysser veien og det plutselig kommer en bil i stor fartøy som du ikke var oppmerksom på. Da tar responsen seg av at du setter inn ekstra trøtt for å komme deg ut av veien.
  • Stress er med andre ord en nødvendig reaksjon i enkelte tilfeller, noe som er meget nyttig å tenke over.

 

 • Hvordan oppleves så stress?
  • Vår opplevelse av stress er kanskje først og fremst knyttet til den delen av stress som anses som negativt.
  • Stress oppleves kanskje først og fremst som følelser, noe du kjenner, som er med på å hindre deg fra å utføre det du skal utføre. I mange tilfeller fordi det er noe du kanskje innerst inne ikke ønsker å utføre, eller noe som du ikke mestrer.
  • Det kan være mange grunner for at du ikke ønsker eller ikke mestrer, en av de vanligste grunnene i dagens samfunn er kanskje at vi føler vi ikke har tid. Du har selvsagt hørt om tidsklemma, du trekkes i alle retninger av forventninger og ting du må gjøre og alle krever sin lille bit av tiden din.

I en rekke artikler her på sidene vil du finne tips om hvordan du kan lære å leve med stresset, og hvordan du best kan mestre det.

Det er ikke slik at du må gå rundt å være stresset resten av livet, det finnes mange måter å kvitte seg med stresset på. Det viktigste er at du finner hva som gjør deg stresset og hvorfor.

Du kan starte med å gå gjennom kategorien stress her

http://bli-best.coach-jarle.no/category/stress/