img086

Jobbintervjuet – kjenn deg selv

Mange er blitt veldig flink å skrive søknader, og har etterhvert forberedt seg godt på konkrete spørsmål rundt stillingen de har søkt på.

Men….. det som veldig mange er for dårlige på er å kunne snakke om seg selv.

Det er et veldig vanlig spørsmål å få i et intervju: Fortell litt om deg selv, mange ganger kan det komme litt uformelt før intervjuet er startet. Gjerne i forbindelse med at det hentes litt vann eller kaffe før man starter.

img086

Dette er et spørsmål som får mange til å stotre, og som altfor ofte ikke gis noe godt svar på. Når du får et slikt spørsmål, er det ikke innholdet i svaret som er det viktigste, men det at du uanstrengt kan svare og fortelle om deg selv. Det en arbeidsgiver vil være opptatt av er at du er godt forberedt til oppgavene dine, og kan du ikke svare lett på dette spørsmålet vil det kunne oppfattes som at du ikke er godt nok forberedt. Hvordan vil du da være forberdt i en fremtidig samtale med en kunde el.l dersom du får jobben.

Videre vil arbeidsgiver være opptatt av at du kjenner deg selv, noe hun vil oppfatte at du gjør dersom du svarer uanstrengt på spørsmålet. Så hvorfor er det så viktig å kjenne seg selv? Det er viktig for at du skal vite hva du kan gjøre selv, uten hjelp, og hva du skal be om hjelp fra andre for å gjøre, evt hva du skal/kan delegere dersom du er i en slik posisjon.

Det du skal forberede deg på i forkant av intervjuet i fht dette spørsmålet er derfor: Hva du ønsker å fortelle om deg selv, hvordan du ønsker å fremstå som person. Det kan godt være et litt polert bilde, men det må være sant. Med polert tenker jeg først og fremst på at du ikke trenger å dra frem alle detaljer som ikke fremstiller deg i noe godt lys, disse kan du spare til du får spørsmål om dine dårlige/negative sider (og selv ikke her er det sikkert at du skal dra fram alt).

Gjør følgende, mange ganger før intervjuet:

Still deg foran speilet, og fortell om deg selv. Gjør det så mange ganger at det går helt bra og du har en god flyt over det.

Dette kan du gjøre også med resten av intervjuet, stå foran speilet og still deg selv spørsmål som du svarer på.

Slik skiller du deg ut i massen av jobbsøkere

Forbereder du deg godt på spørsmålet “Fortell litt om deg selv”, sørger du for at du ikke utelukker deg selv før intervjuet egentlig er kommet i gang.

Lykke til