IMG_5072

Kjære Erna Solberg, Mobbing……..

er kanskje det viktigste du kan gjøre til hovedsak i den foranstående valgkampen.

Hovedutfordringen med å få slutt på mobbing blant barn, er at et sted lærer barn å mobbe. Da hjelper det fint lite å sette inn straff eller andre virkemidler mot barn som mobber. Barn vil alltid ta etter voksnes adferd, enten det er ønsket adferd eller uønsket adferd. Skal man få slutt på mobbing blant barn, må man følgelig også få slutt på mobbing blant voksne.

De senere årene har mobbing og trakkasering blant voksne blitt stadig mer synlig, og på enkelte områder virker det som vi alle enten har akseptert at det skjer, eller har resignert i forhold til fenomenet. Så lenge det er så utstrakt mobbing og trakkasering blant voksne får vi ikke bukt med at barn blir eksponert for denne adferden. I dagens samfunn skjer mye av mobbingen via sosiale medier, på mobiltelefoner og debattforumer osv. Alt dette er noe som barn i veldig stor grad bruker, nesten døgnet rundt.

Det er så enkelt å finne eksempler på mobbing, trakkasering og latterliggjøring at man skulle tro det var endel av forventet barneoppdragelse.

– Du kan ta en titt inn på kommentarfeltene til noen av våre største bloggere, de mottar trakkaserende og hatefulle meldinger daglig.

– Du kan også ta en titt på kommentarfeltene i sosiale medier på nyhetssaker om dere politikere. Der synes det som om hele samfunnet mener det er greit å mobbe og trakkasere. Mitt inntrykk er at representanter for alle partier blir utsatt for trakkasering, men at representanter for Frp og AP kanskje er mer utsatt enn andre.

– Videre kan du se på retorikken som dere politikere bruker mot hverandre. Jeg ville i alle fall følt meg trakkasert hvis jeg hadde blitt utsatt for den type personangrep som mange politikere bruker. Det er ikke greit å bruke personkarakteristikker, latterliggjøring og nedverdigende omtaler av noen, ikke engang av politikere. Igjen har jeg inntrykk av at det er politikere fra Frp og AP som blir mest utsatt for dette. Det triste er at det er politikere i alle partier som utsetter andre politikere for dette. DET ER IKKE GREIT.

Jeg er litt usikker på om det er behov for å trekke fram flere eksempler på områder der det mobbes og trakkaseres blant voksne. Hovedbudskapet mitt er at skal vi klare å få bukt med mobbing blant barn, må vi få til en voldsom holdningsendring blant voksne. Det er på tide at vi som er voksne viser oss som voksne og holder oss til sak og ikke person.

Jeg håper, uavheningig av hvordan du griper dette an, at du lykkes. Ingenting ville være bedre for samfunnet.