IMG_5176

Livet er fullt av oppturer og nedturer

Kunsten er å komme seg gjennom nedturene og nyte oppturene.

Tenk om alt hadde vært helt likt, hvordan ville du da vite om det var bra eller dårlig?

Noen mennesker har psykiske sykdommer som gjør oppturene og nedturene helt ekstreme, og blir behandlet med medisiner for å dempe nedturene. Noen av dem snakker om livet etter medisinene som forferdelig, ja de ble kvitt de ekstreme nedturene, men de ble også kvitt de ekstreme oppturene. Medisinene virket så godt på dem at de ble kvitt alle endringer, alt ble helt flatt, noe enkelte beskriver som et større helvete enn de ekstreme nedturene, for de blir likegyldige.

Nå er det nå engang slik at det er bra at de som er syke får medisiner som virker. Mitt poeng er bare at det å ha nedturer er med på å gi oss forståelsen for hva som er bra. Det er ikke nødvendigvis lett å forstå at du har det kjempebra, hvis du aldri har hatt det dårlig. Dette er noe vi ser godt på land  som vårt, folk klager like mye og mer enn de gjør i mange fattige land.

Nedturene er altså med på å skape oppturene, eller i alle fall for å få oss til å forstå og glede oss over oppturene. Derfor er det viktig for oss å ta til oss nedturene, kjenne dem og vite at dette er nødvendige deler av det gode liv.

Da er vi tilbake til at vi må ha strategier som hjelper oss å takle og komme gjennom nedturene på en god måte. En enkel måte å gjøre det på kan være å dyrke de beste opplevelsene våre. Jobb mentalt med de gode opplevelsene, gjenopplev dem mentalt, visualiser dem i alle aspekter, og forsterk dem med tilleggsaspekter (det spiller ingen rolle om du dikter opp noe som ikke var der, så lenge det gjør minnet sterkere). Spill hele opplevelsen mentalt så mange ganger at du kan hente den opp på et øyeblikk. Når du har lært deg hvordan du henter den fram på et øyeblikk, kan du bruke denne hver gang du trenger å komme gjennom en av nedturene dine.

Det virker og det er enkelt.