imagescavip94y

Ødelegger du ditt barns motivasjon?

Det er blitt veldig vanlig at foreldre gir belønning til barna når de får gode karakterer. Og jeg skal innrømme at det har vi gjort også, uten å ha en fast avtale om det. Etter å ha lest boken Motivasjon og Mestring av Terje Manger og Bjørn Wormnes (professor og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen – Psykologi), er jeg veldig glad for at vi ikke har hatt en fast avtale om dette med våre barn.

Effekten av dette er det forsket på, eller for å være helt nøyaktig er det forsket på effekten av å gi belønning til barn for å gjøre noe de synes er gøy.

Et eksperiment fra 1973, som Manger og Wormnes refererer i boken viser hvordan barn reagerer på å bli belønnet for å utføre bestemte oppgaver. Førskolebarn som var i frilek ble observert, og barn som utnyttet tiden av frilek til å tegne ble plukket ut til å være med i eksperimentet.

Disse barna ble så delt i 3 grupper:

– En gruppe ble lovet belønning dersom de tegnet et bilde

– En gruppe ble ikke lovet belønning, men fikk det likevel

– Den siste gruppen ble ikke lovet belønning og fikk ingen belønning

Etter to uker ble barna observert under ny frilek. Da viste det seg at blant barna som ikke ble lovet belønning for å tegne et bilde, ble det tegnet like mye som før eksperimentet. Blant de barna som var lovet belønning for å tegne et bilde under eksperimentets første del derimot, ble det nå brukt betydelig mindre tid på å tegne.

Dette eksperimentet viser en reduksjon i motivasjonen til å tegne blant de barna som tidligere hadde blitt lovet belønning for å gjøre noe som de ellers likte å gjøre.

Hva sier så dette om det å belønne ditt barn for gode karakterer?

Siden det ikke er det samme som lek, kan man ikke trekke en direkte sammenheng, men det er en klar antydning at dersom et barn liker å lære og er interessert i å skaffe seg ny kunnskap, kan denne interessen svekkes hvis man lover dem belønning for å gjøre akkurat det. Det som skjer er at drivkraften for læring endres, og at barna i stedet blir drevet av belønningen (pengene). Det kan også tenkes at andres forventninger til at man skal ha høye karakterer blir viktigere for barnet enn eget ønske om å lære noe.

Jeg sier ikke her at det er galt å love et barn belønning, men det jeg ønsker å påpeke er at her er noen fallgruber her som det kan være nyttig å kjenne til. Jeg for min del synes har alltid vært opptatt av at mine barn skal finne glede ved læring, glede ved kunnskap og glede ved lesing. Jeg kan ikke påstå at jeg alltid har lykkes med det, men jeg gjør mitt beste.