Ditt valgalltid ditt valg

Ditt valg, alltid ditt valg

Hver dag gjør du mange forrskjellige ting. Fra du setter første foten ut av sengen og til du legger deg igjen, går du kontinuerlig gjennom situasjoner hvor du må foreta et valg.

Det første valget du gjør er: “Skal du stå opp eller bli liggende og sove litt til?” Og slik fortsetter det gjennom hele dagen. Du går på badet, kanskje, eller du velger å gå rett på kjøkkenet for å spise noe.

Når du kommer på jobb, gjør du en masse valg hele tiden. Det som mange tenker er at, “nei jeg gjør ikke så mange valg jeg bare gjør det sjefen sier jeg MÅ gjøre, det er ikke noe jeg ønsker å gjøre”.

Det er likevel ditt valg! Uansett hvor mye du argumenterer er det ditt valg, ikke sjefen sitt. Du kan fint velge å gjøre noe annet, men det får kanskje noen konsekvenser du ikke ønsker og derfor velger du å gjøre det sjefen ber deg om. Altså, DITT VALG.

Sånn går dagen, uken, måneden, livet. DITT VALG, hele veien. Hva du gjør er alltid ditt valg.

Du velger derimot ikke hvilke konsekvenser de forskjellige valgmulighetene har for deg, de er i noen tilfeller gitt, i andre tilfeller tror du på en mulighet for en konsekvens. Det er disse konsekvensene som får oss til å ta de valgene vi tar, så det vi egentlig velger er konsekvenser. Kanskje du skal begynne å tenke på det neste gang du gjør noe du sier di ikke vil, men du må. Du vil ha den konsekvensen, ikke den, derfor velger du valgmulighet nr xx.

Våre handlinger må selvsagt heller ikke forveksles med hva som skjer med oss. Det som skjer, det skjer, og når det har skjedd kan vi ikke endre på det faktum at det har skjedd, vi kan bare velge hvordan vi lar oss påvirke av det. Så, du har et valg der også. Du har alltid et valg, du kan velge å ta det med et smil, eller ikke.

Du kan alltid velge å ikke la andre påvirke deg, når du vil oppnå det du vil

Du kan velge å se det positive i ting, i stedet for det negative. Du kan alltid velge alt du vil, du må bare akseptere at du må ta konsekvensen av valget ditt.