IMG_5245

Få et lykkeligere liv – del 12

Øv på positiv tenking

IMG_5245

På samme måte som med fysisk trening, blir du bedre på positivitet ved å øve/trene på det. Flere og oftere positive tanker vil føre med seg en opplevelse av glede og lykke.

Det er flere måter å øve på positiv tenking, heriblant:

  • Vær bevisst på å bruke tid hver dag på å tenke over opplevelser du har hatt som gjorde deg glad
  • Overvåk tankene dine, og erstatt negative tanker med noe positivt i stedet, f.eks med å stille deg spørsmål som “hva kan være bra med dette?” når en negativ tanke dukker opp
  • Bruk del 1 og del 4 daglig, ved å gjøre dem til en fast oppfølging vil tankene dine automatisk, over tid, bli mer positive

Det er ikke noe hokus pokus. Tankene dine påvirker følelsene dine, og ved å tenke mer positivt vil du føle deg mer glad og lykkelig. Glede og lykke er gode følelser, og det er vel de følelsene du ønsker å ha, er det ikke det?