imagesCA2ZP343

Hva skjer når maskinene blir smartere enn oss?

Robotisering, digitalisering, Artificial Intelligence………. Maskinene blir smartere, men robotisering og digitalisering er ikke så veldig annerledes enn den industrielle revolusjon eller innføring av datamaskiner. Det som er annerledes er AI (Artificial Intelligens eller Kunstig Intelligens på norsk). AI dreier seg om at maskinene lærer selv, og videreutvikler seg selv. Når maskinkapasiteten blir stor nok, er potensialet for AI nærmest ubegrenset, og maskinene vil bli smartere enn mennesket. Dette er det mange som frykter, men hva kommer egentlig til å skje?

imagesCA2ZP343

Det er jo selvsagt umulig å vite sikkert, men jeg tror at dette ikke er så farlig som mange er redd for.

Når maskinene blir smartere enn mennesket, vil de også kunne forstå hva som egentlig er problemet, de vil kunne se muligheter som vi ikke ser, og de vil kunne avdekke de virkelige truslene. Og trusler er det, mennesker er truslene – men ikke alle. Maskinene vil bli smarte nok til å se forskjellen på hvem som bidrar til en god bærekraftig verden og hvem som bare er opptatt av egen makt uavhengig av hva som skjer med resten av verden og alle andre i den. Hvis noen skal frykte den kunstige intelligensen må det være de som søker makt for seg selv og ikke for å gjøre verden bedre. Mitt tips er at AI vil bidra til å avsløre og nøytyralisere disse menneskene – vi vil få en mye mer kraftfull #MeToo, som virkelig tar bort de som motarbeider en positiv og fremtidsrettet verden.

Selvsagt kan det skje mye annet, selvsagt kan AI bli destruktiv, men det tror jeg ikke, den vil jo ønske å fortsette å leve på samme måte som oss. Og med høyere, og stadig økende intelligens, vil den forstå at alt som foregår i verden må være bærekraftig for at den skal overleve på lang sikt.

Jeg er positiv til AI, jeg er positiv til mennesket, jeg er positiv til fremtiden, selv om det av og til kan se mørkt ut. Jeg gleder meg til fremtiden, og gjør likevel det beste av nåtiden.