IMG_2951

Motsetninger

Det er vanskelig å ikke legge merke til at motsetningene i dagens samfunn er økende. Det er lett å peke på at “de er annerledes enn oss”, og at vi derfor må endre måten vi forholder oss til dem på for å beskytte oss selv. Og på den måten skape en misforstått oppfatning av at vi vil få det bedre og tryggere.

IMG_2951

Sannheten er at når vi innfører tiltak mot de andre, er det naturlig at vi gjør forskjellene og kløften enda større. Og det vil i neste omgang være naturlig for dem å se på oss som en fare for dem, og dermed innføre mottiltak som skal gjøre dem tryggere. Da har vi startet en spiral som bare kan gå en vei.

En illustrasjon på dette kan vises ved følgende eksempel:

100 småbønder som hver har 1 ku, har et felles beiteareal som tåler beiting av ca 100 kyr. Alle kyrne beiter på arealet, og alle bøndene får samme “avkastning”. En dag tenker en av bøndene at det vil ikke gjøre noen stor forskjell om det går 101 kyr der i stedet for 100, og da vil jeg ha 2 (som igjen dobler avkastningen til den bonden). De andre ser dette, og etter en stund har alle bøndene gjort det samme, nå går det 200 kyr på området og beiter. Etter en kort tid med bedre avkastning for de som var først ute, er området etterhvert utarmet, da det ikke tålte beiting av 200 kyr, og alle kyrne sulter. Avkastningen til alle bøndene blir nå mindre enn den var når alle hadde 1 ku hver, og er de riktig uheldig dør kyrne og de mister alt.

Eksempelet over er hentet fra Psykologien, og viser en klassisk feil når man begynner å tenke for mye på egne interesser i stedet for samarbeid. Følger man kun egne interesser, vil man kunne få det bedre en stund, men når alle følger etter samme eksempel taper alle på det. Dette er hvorfor motsetninger er så farlige, de starter denne prosessen med å sette seg selv foran samarbeid, og starter en spiral som ingen av oss tjener på i det lange løp.

Motsetningene ser man innad i Norge, blant politikere og vanlige mennesker.

  • Noen politikere er “flinkere” enn andre til å bruke motsetninger for å oppnå egne mål, men de fleste av dem gjør det i større eller mindre grad.
  • Vi som vanlige mennesker lar oss “lure” og stemmer på de som er flink til å sette oss opp mot hverandre, vi blir på en måte “nyttige idioter” for politikernes misforståtte mål.

Jeg har skrevet tidligere om at mennesker i stor grad er mer like enn ulike. Den kan være nyttig å lese igjen. Det kan også være nyttig, neste gang du opplever at noen spiller på motsetninger, at du tenker gjennom likheten mellom oss og dem motsetningene peker mot (hvilke ønsker har de andre, hva vil de ha ut av livet sitt, og hvorfor er de som de er).

En oppfordring jeg har til alle, er at dere i større grad setter dere inn i hvem disse andre er. Treff disse menneskene, og lær deres situasjon.

  • Hvis det er bønder, snakk med helt vanlige bønder og hør hvordan deres liv er.
  • Hvis det er mennesker med et annet politisk syn enn deg, snakk med dem (ikke til dem eller om dem). Hør hva de ønsker seg og hvordan de mener det kan oppnås.
  • Hvis det er invandrere, bli kjent med noen som er endel av den invandrergruppen det er snakk om, bli kjent med dem og deres situasjon.

De andre er ikke så farlige som man ofte vil ha det til.

Snu den negative spiralen

Abonner på mitt nyhetsbrev og få en “8 Stegs guide for å øke lykkefølelsen i hverdagen” Gratis